AngoloktatásMIÉRT NEHÉZ A BESZÉDÉRTÉS? A hallás utáni értésről 3.

https://www.verzoom.hu/wp-content/uploads/2021/09/3.png

Lehet, hogy a beszélő hadar. Lehet, hogy olyan akcentusa van, amit még életedben nem hallottál. Vagy külső körülmények nehezítik a megértést, pl. utcai zajok, zene. Vagy ha telefonon történik az interakció, elveszíted a nonverbális kommunikációs eszközök jelentős részét – amelyek pedig sokat segítenek a megértésben.

A jó megértés alapja a helyes kiejtés!

Ennek két oldala van; ha olyan emberrel beszélgetsz, akinek a kiejtése távol áll az általad tanult sztenderd kiejtéstől, nem kis erőfeszítésedbe fog kerülni, hogy kibogozd, mit is mond. Sokan mondják, hogy a nem anyanyelvi angolt beszélő kollégák, iskolatársak annyira a saját nyelvük akcentusával beszélnek, hogy az inkább valami holdbéli nyelvre hasonlít…

Ez jól mutatja, miért olyan fontos, hogy te magad nagy figyelmet fordíts a helyes kiejtés tanulására! Ha ugyanis te magad pontatlanul ejtesz egy szót, az agyadnak idő kell, hogy a hallott szót elhelyezze valahol a fejedben lévő angol szavak univerzumában…. Legyen ez csak pár másodperc, és máris elvesztetted a fonalat a hallott szöveg vagy egy beszélgetés közben!

Az angol szöveg megértése nem könnyű, mert az angol hangzása trükkös!

A kiejtés teljesen eltér attól, amit leírva látsz. Már az elejétől párhuzamosan tanuld őket!

 A betűk és hangok szintjén

Olyan hangokat képeznek, amelyek a magyarban nem léteznek. Pl. a leírt ’th’ betűkapcsolat kiejtése kétféle hang is lehet.

Vannak magánhangzók, amelyek kiejtve alig hallhatóak.

Bizonyos mássalhangzók a leírt formához képest teljesen hiányoznak a kiejtésben, ezek az ún. „néma betűk” („silent letters”). Pl. „knife” [naif]

A szavak szintjén

A korábban leírt kiejtésbeli pontatlanság itt jelentkezik leginkább.

Ne gondolj nagy dolgokra! Az első példa erre lényegében az előző csoportban is szerepelhetne, mivel hangokkal kapcsolatos.

Az angolban létezik az ún. minimal pairs fogalma. Erre példa a sheep – ship szópár. Az elsőnél hosszú magánhangzót ejtünk, a másodiknál rövidet.

Ugye, milyen apróságnak tűnik? A jelentése pedig igencsak félreviheti a megértésedet! És ilyenből rengeteg van…

További példák: hat – heat; bed – bad; hit – heat

Bizonyos szótagok teljesen kiesnek egy-egy szónál, pl. „Wednesday” [’wenzdei]

Két szó összevonása az angolban igen gyakori. Ilyenkor kiejtésbeli rövidülés is van; ez a füleidnek időnként olyan gyors lehet, hogy csak akkor veszed észre, mi volt az a szó, ha erőteljesen fülelsz.

A szóhangsúly

A magyartól eltérően egy szóban a hangsúlyos szótag nem feltétlenül az első szótag lesz; valójában bármely szótagra eshet nyomaték. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az a bizonyos hangsúlyos szótag kiemelkedik, erősebben hallod. Viszont a többi, hangsúlytalan szótag gyakran alig-alig hallható (vagy nem ritkán valóban teljesen kiesik).

Hosszabb szavaknál megjelenik a mellékhangsúly is.

A mondathangsúly

A hangsúly kérdése a mondat szintjén is megjelenik. Akárcsak a szótagoknál, a mondatban is vannak hangsúlyos és hangsúlytalan szavak. Azaz bizonyos szavak kiemelkednek, erőteljesebben hallod őket. Ezek a közlés szempontjából fontos részek! Emiatt – csakúgy, mint a szavaknál – a hangsúlytalanok gyengébben hangzanak, összemosódnak, akár ki is eshetnek (pl. szavak összevonása miatt).

Ezért érzékelheted úgy, hogy a hallott mondat és a leírt mondat között rengeteg szó vagy szótagnyi különbség van!

És ez adja meg az angol nyelv jellegzetes hangzását is; az intonáció, azaz hanglejtés is fontos a tanulás folyamatában.

Tippek a kiejtés pontosításához (rajta keresztül pedig a hallott szöveg hatékonyabb megértéséhez):

  • Mindig használd beszédedben az összevont alakokat! Így megszokod, és hallás után is egyértelmű lesz az értelmezésük.
  • Figyelj a szavak pontos hangsúlyozására!
  • A fura, magyartól eltérő hangoknak szentelj elegendő figyelmet! Mondd ki őket gyakorlásként önmagukban, akár a tükör előtt!
  • Szövegek hallgatása közben koncentrálj a hangsúlyos, erőteljesebben hangzó részekre! Nem véletlen, hogy ők a hangsúlyosak! Ők egyben a lényeges részek is.
  • Ha első meghallgatásnál csak a lényeg megértését tűzöd ki célul, nem fognak elvinni a részletek. Illetve megspórolod a bosszankodást, hogy nem érted őket pontosan…
  • Ha az első meghallgatás után annyit meg tudsz fogalmazni, hogy mi volt a szöveg témája, már lehet sikerélményed! Itt még nem kell belemenned az apró részletekbe.
  • Ne felejtsd el: ha magyarul kellene összefoglalnod egy hallott szöveget, akkor sem tudnál kitérni minden részletre első hallgatás után. Pedig ott nem a nyelvi akadályok nehezítik a megértést! Egyszerűen az információknak csak egy részét tudjuk bizonyos idő alatt befogadni.
  • Légy türelmes magaddal!
  • Gyakorolj rengeteget! Csak ez hozhat eredményt.